Doel

Doel van de vzw

Het doel van deze vereniging zonder winstoogmerk is:

  • samenwerkingsverbanden uitbouwen om te voorzien in een ruim kader waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen voor hun individuele en maatschappelijke ontwikkeling
  • integratie realiseren en netwerken ‘empoweren’ voor sociaal kwetsbare mensen
  • huisvesting verzorgen voor sociale projecten
  • cultuurparticipatie ontwikkelen
  • intergenerationele contacten uitbouwen als hefboom naar solidariteit
  • diverse vormen van internationale samenwerking intensiveren om, samen met de doelgroep, de Europese gedachte een concrete invulling te geven

Vrij vertaald door mevrouw M.-J. Sente, co√∂rdinator van de dagelijkse werking van o.a. Leer(t)Huis vzw, die ‘onder dak’ is bij Erdena, luidt het:

“Wij willen mensen een zitje op een trein aanbieden, maar wij trekken die trein niet. De mensen moeten hun trein met hun eigen energie doen vooruitkomen.”