Award

‘Award van het Personeel’ 2012 van BNP Paribas Fortis Foundation

UIT: PERSDOSSIER VAN 3 DECEMBER 2012

UITREIKING VAN DE ‘AWARDS’ 2012 VAN BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION VOOR DE ZONE ANTWERPEN

De laureaten van de Antwerpse ‘Awards’ 2012 van BNP Paribas Fortis Foundation zijn Vriendschap Zonder Grenzen uit Antwerpen, CAW – Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen uit Herentals, Maia vzw uit Antwerpen, Puurs Excelsior RSK uit Puurs en Zachte Kracht uit Merksem. Ook Erdena vzw uit Antwerpen deelt in de prijzen en sleept de ‘Award van het Personeel’ in de wacht. De zes verenigingen ontvangen samen 75.000 euro voor de realisatie van hun project ten gunste van kansarme kinderen of jongeren in moeilijkheden.

Het Awards-initiatief van BNP Paribas Fortis Foundation is een van de belangrijkste programma’s van de stichting en voorziet in financiële steun aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die strijden tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren. Daartoe richt de stichting een keer per jaar – in de loop van het eerste trimester van het jaar – een ‘oproep voor projecten’ naar het verenigingsleven, waar dit jaar 30 verenigingen uit Antwerpen op reageerden. Tot de selectiecriteria behoren het duurzame karakter van het ingediende project, de directe impact op de begunstigden, de deskundigheid van de vereniging en de behoefte aan financiële steun.

De laureaten van 2012

“Deze Awards zijn ook een middel om de medewerkers van de bank rechtstreeks te betrekken bij de stichting”, verduidelijkt Anne-France Simon, General Manager van BNP Paribas Fortis Foundation. “Een regionaal selectiecomité voor de zone Antwerpen, samengesteld uit medewerkers van de bank en van de stichting, kiest uit een shortlist van tien dossiers de projecten die de stichting zal financieren. Voor 2012 beschikte het daarvoor over een budget van maximaal 70.000 euro. Zo komt de eindbeslissing toe aan hen die de noden van de regio het best kennen.”

De ‘Award van het Personeel’ 2012 voor de zone Antwerpen: ‘ELZA – Extra Leerzorg nà/nààst de school!’ van Erdena vzw uit Antwerpen

Uit de vijf niet-geselecteerde projecten kozen de medewerkers van BNP Paribas Fortis ook nog een ‘Award van het Personeel’, goed voor een bedrag van 5.000 euro. Deze Award voor de zone Antwerpen wordt dit jaar toegekend aan de vzw Erdena uit Antwerpen voor haar project ‘ELZA – Extra Leerzorg nà/nààst de school!’.

De vzw Erdena helpt kinderen, jongeren, (kansarme) volwassenen en senioren in hun individuele en maatschappelijke ontwikkeling en op het vlak van integratie, huisvesting en cultuurparticipatie. Met het proefproject ‘Elza’ wil Erdena op een niet-schoolse wijze kinderen (6 tot 12-13 jaar) met leerachterstand terug wegwijs maken in de schoolmaterie. De vzw schakelt senioren in om de kinderen te helpen. Maar ook ouders, broers, zussen en grootouders krijgen de stof aangeleerd zodat ze de ‘hulptaak’ kunnen overnemen. Dat vergroot het gezinsvertrouwen en de betrokkenheid.

Ook zieke kinderen komen in aanmerking, of zelfs hoogbegaafde kinderen die hun plaats niet vinden in het gewone onderwijs.